A downloadable game for Android


English

Own your sword like warrior . You play as a sword and go down destroy other things . But shield will stop your act.

Монгол

Шилдэг тулаач шиг сэлмээ гарамгай эзэмш.

Сэлэмний дүрээр тоглох ба доош бууж элдвийн байг устгах юм. Гэхдээ чиний дайралтыг бамбай зогсооно. Шилдэг тулаач шиг сэлмээ гарамгай удирдаж оноо аваарай!

Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл доорхи байрлах фэйсбүүк линкээр аваарай.

                   Тулга


Download

Download
Sword&Shield.apk 21 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.